22 maj, 2024

Satsning på att förebygga långvarigt utanförskap bland unga

Aktuellt

Satsning på att förebygga långvarigt utanförskap bland unga

Stödet till ungdomar som av någon anledning inte går i gymnasieskolan, eller motsvarande, förstärks med närmare en miljon kronor. Satsningen innebär en förstärkning av det stöd som kommunen erbjuder för att hjälpa ungdomar att återvända till en utbildning eller underlätta deras väg till egen försörjning.

Kommunen har enligt skollagen ett ansvar att erbjuda individuella åtgärder för ungdomar som är under 20 och inte går i gymnasieskolan, kallat det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Ungdomarna erbjuds vägledning och hjälp för att motiveras till studier eller gå mot egen försörjning.

– Det här är en oerhört viktig grupp ungdomar som, när de inte är inskrivna i gymnasieskolan, även tappar många andra sammanhang, stödresurser och skyddsnät, vilket riskerar att eskalera det utanförskap flera av dem redan befinner sig i. Nu satsar vi närmare en miljon kronor, för att bättre kunna hjälpa de här ungdomarna, säger Linnea Jägestedt (M), bildningsnämndens ordförande.

Satsningen kommer bland annat möjliggöra en ökad tillgång till praktikplatser och andra insatser som kan leda till arbete, vilket kan vara avgörande för att skapa mening och motivation. Dessutom investeras det i ett system för att bättre kunna utvärdera insatserna och följa upp hur det går för ungdomarna.

– Utöver de direkta satsningarna på verksamheten, jobbar vi även med målgruppen inom flera områden, till exempel genom att ungdomarna också kan ta del av kommunens feriearbeten. Syftet är att skapa goda förutsättningar för ungdomarnas framtid och därmed minska risken för långvarigt utanförskap, säger Linnea Jägestedt (M), bildningsnämndens ordförande.

Beslut tas av bildningsnämnden den 22 maj.