31 maj, 2024

Debatt: Så gör vi Linköping och Europa säkrare

Aktuellt

 Så gör vi Linköping och Europa säkrare

Vi år står vi inför ett avgörande ögonblick – EU-valet den 9:e juni. Ett val som i högsta grad påverkar vår vardag här i Linköping, skriver Arba Kokalari (M) och Niklas Borg (M).

Europa är nu i det allvarligaste säkerhetshotet sedan andra världskrigets. Rysslands fullskaliga anfallskrig mot Ukraina hotar hela Europas säkerhet och vårt sätt att leva. Putin och hans vänner försöker skapa splittring i Europa och underminera våra demokratier genom att sprida desinformation och lögner på sociala medier.

Det enskilt viktigaste nästa mandatperiod är därför att stoppa Putins brutala krig och stötta det ukrainska folkets kamp för frihet på alla sätt vi kan med pengar, vapen och civilt stöd, så länge det krävs. Linköping, en stad med stark koppling till försvarsindustrin genom företag som Saab, spelar en stor och viktig roll i detta.

Vi behöver ett enat Europa fritt från Putin. Det är livsavgörande för att garantera säkerheten, friheten och demokratin på vår kontinent. Därför måste Sverige fortsätta rusta upp vår försvarsförmåga. Det allvarliga läget visar dessutom att Europa måste ta ett större ansvar för den egna säkerheten.

Moderaternas förslag inför EU-valet inkluderar flera nya initiativ för att göra Linköping och Europas säkrare:

1. Inför fler sanktioner mot Ryssland och använd frysta ryska tillgångar för att stödja Ukraina.

2. Öka antalet ukrainska soldater som utbildas inom ramen för EU-instanser.

3. Ge EU möjlighet att fatta utrikespolitiska beslut med kvalificerad majoritet.

4. Använd en större del av EU:s gemensamma resurser till försvarsändamål.

5. Snabbutred miljöregler som hämmar militär tillväxt och ge undantag under rådande säkerhetsläge.

För Linköping, där många arbetar inom försvarsindustrin, skulle ytterligare satsningar på Sveriges och Europas samlade försvarsförmåga tveklöst leda till stora vinster i form av ökad säkerhet och tillväxt i regionen.

Linköping, med sin blomstrande teknologi- och forskningssektor, står inför unika möjligheter och utmaningar. Som en av Sveriges ledande städer inom innovation och högteknologi, är vi beroende av att EU skapar gynnsamma förutsättningar för forskning, utveckling och hållbar tillväxt. Genom att fokusera på att riva handelshinder och byråkrati inom EU kan vi skapa goda förutsättningar för Linköpings företag att frodas och fortsätta växa.

Besluten som tas i EU påverkar oss alla, varje dag. Det har sällan varit viktigare att rösta i EU-valet för att garantera våra demokratiska mänskliga fri- och rättigheter samt för att stänga ute extremister från höger och vänster. Ett högt valdeltagande från Linköping skulle skicka en stark signal om att vi är engagerade och vill vara med och forma Europas framtid.

Moderaterna har under mandatperioden visat att vi är partiet som får saker gjorda i EU och som stärker det svenska inflytandet i Europa.