13 juni, 2024

Birgittaskolan blir Linnégymnasiet

Aktuellt

Beslutet fattat: Hejdå Birgittaskolan och välkomna till Linnégymnasiet

Om ett drygt år kommer Birgittaskolan i Linköping inte längre att finnas. Istället får gymnasieskolan ett nytt namn med historiska rötter från 1800-talet. Skolan, som ligger vid Linnégatan, byter namn till Linnégymnasiet. Namnbytet sker i samband med att läsåret 2025/2026 börjar.

Från och med läsåret 2025/2026 är det nya namnet Linnégymnasiet som gäller för Birgittaskolan. En enig bildningsnämnd stödde namnbytet och det finns flera skäl till namnbytet.

– Dels har skolan önskat en nystart och att få en tydligare profil, och ett namnbyte ger dem möjligheten att börja om på nytt. Dessutom associeras ”Birgittaskolan” mycket med Birgittasystrarna och vårdutbildningen, vilket leder till att många tänker på vårdutbildning när de hör namnet. Vi vill komma ifrån den associationen också säger Linnea Jägestedt (M), ordförande Bildningsnämnden.

Redan på 1800-talet fanns en skola på platsen som hette Linnéskolan, vilket gör namnbytet till en historisk referens. Är det fantasilöst?

– Kanske, men vi tyckte att det passade. Det känns fint, det passar platsen och har historiska rötter. Det kändes logiskt, istället för att hitta på något helt nytt säger Linnea Jägestedt (M), ordförande Bildningsnämnden.

Skolan kommer dessutom att bli ett renodlat yrkesgymnasium. Utöver vård- och omsorgsprogrammet och barn- och fritidsprogrammet, kommer två nya praktiska program att tillkomma: försäljnings- och serviceprogrammet samt hotell- och turismprogrammet. Samtidigt läggs ekonomiprogrammet ner.

– Vi ser att ekonomiprogrammet inte lockar till sig många sökande. Vi har bara en halv klass som har valt det. Det är elever med låga meritvärden och låg examensgrad, medan barn- och fritidsprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet har höga söksiffror. När skolan får en tydligare profil, med fokus på de mjuka yrkesprogrammen där vi är bra, tror vi att det kan öka attraktiviteten. Vi har lyssnat mycket på verksamheten och följer deras önskemål, säger Linnea Jägestedt (M), ordförande Bildningsnämnden.

 

Läs mer här: Birgittaskolan blir Linnégymnasiet