07 juni, 2024

Arbetsplatsförlagt lärande rustar Linköping för framtiden

Aktuellt

Arbetsplatsförlagt lärande rustar Linköping för framtiden

Linköping tar ett stort kliv mot en ljusare framtid genom en innovativ satsning på arbetsplatsförlagt lärande (APL). Genom krav i upphandlingar och att främja samarbete mellan samhällsbyggnadsnämnden, bildningsnämnden, gymnasieutbildningar och bygg- och anläggningsföretag, visar Linköping ledarskap i att förbereda gymnasieelever för arbetslivet. Samtidigt får företagen en chans att upptäcka värdet av APL för sin framtida kompetensförsörjning.

Den första piloten är nu igång med etapp två av Ullevileden. I detta projekt har samhällsbyggnadsnämnden ställt krav på entreprenören att inkludera APL-platser i arbetet. Detta krav ses som mycket värdefullt även från företagets sida.

– Linköpings kommun upphandlar väldigt mycket verksamhet. Genom att lyfta fram fördelarna med att integrera gymnasieelever i riktiga projekt så blir detta något som alla tjänar på, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande för samhällsbyggnadsnämnden.

Eleverna som går ut på APL kommer initialt att delta i de större projekten som samhällsbyggnadsnämnden upphandlar. Det finns dock potential för fortsatt utveckling.

– Det här är en oerhört positiv satsning, där elever får arbeta i riktiga projekt. Dessutom avlastar det lärarna som lägger stor tid på att jaga APL-platser till eleverna, säger Linnea Jägestedt (M), ordförande i bildningsnämnden. 

Genom att samarbeta mellan nämnder, tillsammans med näringsliv och utbildning skapas en hållbar och innovativ miljö där både dagens studenter och morgondagens arbetsgivare kan växa. Denna satsning på gymnasieelever och deras möjlighet att bli bättre rustade för arbetslivet är viktig med tanke på allt som kommer att hända de kommande decennierna i Linköping.