23 maj, 2024

Alla behövs. Alla bidrar.

Aktuellt

Årets pristagare av Alla behövs. Alla bidrar. hyllades på Näringslivsdagen

Vid Linköpings kommuns Näringslivsdag den 23 maj mottog Mona Gillner, Kanalgården och Gröna gården, Vardaga äldreomsorg, pris för de insatser hon och hennes medarbetare gjort för att stötta och utveckla Linköpingsbor som står – eller riskerar att hamna – långt från arbetsmarknaden ut i egen försörjning.

Arbetsmarknadsnämnden i samverkan med Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen har instiftat priset Alla behövs. Alla bidrar. som från och med 2024 kommer att delas ut en gång per år i samband med Näringslivsdagen.

Priset syftar till att lyfta fram ett lokalt företag som bidrar till inkludering, mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden och genom detta tar ett stort ansvar för social hållbarhet i Linköping.

– Samarbete med näringslivet är absolut nödvändigt för att lyckas med integrationen och att få fler i egen försörjning. Många företag gör stora insatser, vinnaren gör det där lilla extra, som kan tjäna som inspirationskälla för fler, så att Linköping blir ännu lite bättre, säger Fredrik Lundén (M), ordförande arbetsmarknadsnämnden. 

Mona Gillner, verksamhetschef Kanalgården och Gröna gården, Vardaga äldreomsorg, tar emot priset av Fredrik Lundén (M), ordförande arbetsmarknadsnämnden.

Motivering

För långvarig samverkan som gjort skillnad för många Linköpingsbor. Mona med personal bemöter varje individ med respekt och förståelse, och ger förutsättningar att växa in i rollen som framtida kollega.

– Att ha ett näringsliv som visar vilja att ta ansvar för den sociala hållbarheten och stötta Linköpingsbor i behov av stöd för att komma ut i arbete och egen försörjning är otroligt viktigt. Näringslivet i Linköping tar detta ansvar och idag fick vi möjlighet att lyfta fram Vardaga lite extra genom att lämna över priset “Alla behövs. Alla bidrar”,  säger Mikaela Schullström, direktör Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen. 

Om priset och kriterierna

Vem kan bli nominerad till priset?

  • Lokala arbetsgivare (kan vara del av större kedja eller företag) som uppfyller kriterierna nedan och på så sätt bidrar till inkludering, mångfald och jämlikhet på arbetsmarknaden.
  • Företaget ska vara ett registrerat bolag utan anmärkningar och ha god ekonomi. 

Kriterier

  • Göra skillnad för arbetssökande Linköpingsbor genom att erbjuda sommarjobb, praktik, arbetsträning och/eller anställningar utifrån arbetsgivarens förutsättningar.
  • Tro på individen och vara öppen för att anpassa arbetsmiljö och arbetsuppgifter utifrån individens behov och förmågor, till exempel göra plats för individer med språk- och/ eller funktionsutmaningar.
  • Ha en god samverkan med Linköpings kommun kring individer som står – eller riskerar att hamna – långt från arbetsmarknaden. Arbetsgivaren ska visa på ett långsiktigt och uthålligt åtagande när det kommer till att stötta och utveckla arbetssökande Linköpingsbor.