Kommunfullmäktige gruppmöte 14 oktober 2024

14 okt
17:30 – 
 20:30
Storgatan 43

Välkommen till KF-gruppmöte 14/10-2024

Tid: 2023-10-14, kl. 17:30

Plats: Verde, Stadshuset

Vill du som medlem närvara skickar du då ett mail till leif.bronsen@linkoping.se