Kommunfullmäktige gruppmöte 10 juni 2024

10 jun
17:30 – 
 20:30
Storgatan 43

Välkommen till KF-gruppmöte 10/6-2024

Tid: 2023-06-10, kl. 17:30

Plats: Verde, Stadshuset

Vill du som medlem närvara skickar du då ett mail till leif.bronsen@linkoping.se