Förenings- och kretsårsmöten

27 mar
18:00 – 
 20:00
Quality Hotel Ekoxen

Kallelse till krets- och föreningsårsmöten

Den 27 mars 2024 kommer Moderaterna i Valkebo, Berga-Johannelund, Landeryd samt Linköpingskretsen att avhålla sina årsmöten på Quality Hotel Ekoxen, Klostergatan 68.

Årsmötena skall välja nya föreningsnamn, nya styrelser, behandla förslag från styrelsen (propositioner) och förslag från medlemmarna (motioner).

Motioner

Motioner till föreningsårsmötena och kretsårsmötet skickas in senast 12 mars till linkopingskretsen@moderaterna.se. Ange i ämnesraden vilket årsmöte motionen ska behandlas på. Normalt behandlas politiska motioner på kretsårsmötet.

Handlingar

Handlingar inför årsmötena kommer att publiceras på www.moderaterna.info senast 20 mars. De hittas under Dokument & filer -> Kretsårsmöte Linköping.

Anmälan

Anmälan till årsmötena görs via länken: https://forms.gle/8YJtUvkkKR2yM6Vr8
Om länken inte fungerar, mejla din anmälan till linkopingskretsen@moderaterna.se.

Vi bjuder på lättare mat i samband med årsmötena.

Medlemsträff inför årsmötena

Dessa årsmöten kommer att vara de första årsmötena i den nya föreningsstrukturen. Det kommer arrangeras en träff för att lära känna varandra och diskutera framtiden inom de nya föreningarna i samband med att Andreas Norlén kommer till Linköpings stadshus den 11:e mars klockan 18.00. Anmälan till medlemsträffen görs via sms till 070 816 05 51.

Program för årsmöte

18:00 Inledning

18:10 Föreningsårsmöten

Paus med förtäring

19:00 Kretsårsmöte

 

Hälsningar,

Styrelserna för Berga-Johannelund, Landeryd, Valkebo samt kretsstyrelsen
genom
Linnea Jägestedt, kretsordförande