Näringsliv och Kompetensförsörjning

I Linköping ska det föras en politik som främjar företagande, det ska vara lätt och attraktivt att driva företag i Linköping. För företagaren ska det vara enkelt att få kontakt med kommunen, en väg in. Där ska företagen mötas av tjänstepersoner som är insatta i företagens villkor och kan lotsa rätt. Det ska var lika enkelt att få besked om vad som sker inom kommunen och som påverkar företagen. Det ska finnas en väg ut med information till företagen när det gäller bland annat mässor, byggnationer och planer som kan påverka företagen så att de ges chans att vara bättre förberedda.

De tillstånd som kommunen handlägger såsom godkännande för hantering av livsmedel och alkoholtillstånd ska handläggas snabbt. Vi vill införa en servicegaranti för handläggningen för att skapa förutsägbarhet för näringslivet och som innebär att den sökande som inte får ett beslut inom tidsramen undslipper att betala avgiften.

Kommunen är en stor aktör när det gäller inköp av livsmedel och andra varor, strävan skall alltid vara att det lokala näringslivet ska kunna delta i upphandlingar. Anbuden ska värderas utifrån ett helhetsperspektiv, såsom miljö, leveranssäkerhet och krisberedskap. Det stärker det lokala näringslivet och bidrar till en positiv näringslivsutveckling.

För att Linköping ska förverkliga sin vision om att vara platsen där du möter framtiden behöver kommunen fortsatt arbeta med att stimulera innovationer i fler branscher. Ett framgångsrikt sätt är att arbeta med klusterbildning för att företag inom närliggande områden ska kunna skapa synergieffekter mellan sig. Vi har goda exempel i Mjärdevi Science Park och i Vreta Kluster. Detta vill vi ska fortsätta och inkludera fler branscher såsom spelutveckling.

Kommunens näringsliv ser en kompetensbrist inom flertalet yrken, därför är det viktigt att studenterna stannar kvar i Linköping efter sin utbildning. Studenterna ska trivas i Linköping, uppleva att det är en attraktiv och trygg stad och att Linköping är det självklara valet att bosätta sig i efter sina studier. Moderaterna vill att kommunen tillsammans med näringslivet tar ytterligare initiativ för att få fler studenter att stanna kvar i Linköping efter avslutade studier.