M-stugan – Vår EU politik

Ett fritt och säkert Europa

Moderaterna får saker gjorda. Inte bara i Sverige utan även i EU. För oss handlar det om att vi vill skapa ett friare och säkrare Europa för framtida generationer. Om du också vill få saker gjorda i EU, då ska du rösta på Moderaterna.

Sätt gränser för kriminella. Inte för polisen.
Moderaterna skärper straffen för grov brottslighet och stärker polisen i Sverige. Och vi vill göra mer. Vi måste stoppa vapen, droger och organiserad brottslighet som rör sig över Europas gränser. Därför vill vi införa en europeisk specialpolis som bekämpar gängen, och stoppa den fria rörligheten för kriminella. Det är dags att göra Sverige tryggt igen.

Mindre utsläpp. Mer kärnkraft.
Moderaterna har drivit på för att skapa möjligheter för ny kärnkraft i Europa. Kärnkraften klassas nu som hållbar. Vi vill göra ännu mer. Sverige och Europa behöver mer kärnkraft, för att minska utsläppen och för att göra oss oberoende av smutsigt kol och rysk gas. Med mer kärnkraft kan vi också få lägre elpriser i Sverige.

Säkra Europas gränser. Gör Sverige tryggt igen.
Det är inte människosmugglare som ska avgöra vem som har rätt att komma till Europa. Terrorister ska inte kunna ta sig hit och hålla sig gömda för att begå attentat. Därför vill vi stärka kontrollen över EU:s yttre gränser. Moderaterna har också arbetat hårt för att få ordning på EU:s invandringspolitik. Det kommer vi fortsätta göra.

Grundlagsskydda aborträtt. Allt annat är fel.
För Moderaterna är skyddet av rätten till abort självklar. Kvinnans självbestämmande är en grundläggande mänsklig rättighet. Därför menar vi att rätten till abort hör hemma i EU:s motsvarighet till grundlag. Det betyder inte att vi kommer förhandla om vår svenska abortlagstiftning med andra medlemsländer. Vi kommer kämpa för att rätten till abort ska skyddas i hela EU.

Stoppa regelkrångel och byråkrati. Fler jobb i Sverige.
Europasamarbetet är avgörande för Sveriges välstånd. Handeln inom EU och frihandeln med omvärlden skapar jobb och tillväxt. Tyvärr finns det för många krångliga regler och för mycket betungande EU-byråkrati. Det vill Moderaterna ändra på. Med fler jobb och fler företag bygger vi Sverige starkt.

Svensk skog. Svenskt självbestämmande.
Den svenska skogen skapar jobb och skatteintäkter. Den är en viktig del av vår historia och identitet. Skogsbruket är också betydelsefullt i klimatomställningen. Därför står vi alltid upp för svensk skog och vårt självbestämmande när EU kommer med pekpinnar. Det betyder att regler för vår skog främst ska bestämmas i Sverige, inte i Bryssel.

 

Till valstugan!