Ett växande Linköping

Linköping ska vara en attraktiv kommun. För att det ska ske måste kommunen hela tiden ligga i framkant i utvecklingen. Tillsammans med fastighetsägare och företag vill vi utveckla framtidens stadskärna till en attraktiv plats där människor vill bo, arbeta och umgås.

Vi behöver hela tiden arbeta med att göra kommunen tillgänglig för olika trafikslag. Linköping är en cykelstad, men vi är samtidigt en till ytan stor kommun där många behöver bil för att ta sig runt.

Staden behöver också vara lättillgänglig för den som kommer med bil till staden. Vi vill exempelvis se en bättre information om tillgängliga parkeringsplatser för den som närmar sig stadskärnan med bil.

Större hänsyn behöver tas till att skapa en fungerande helhet och då krävs både modig och smart stadsplanering.

Linköping behöver fler bostäder. Kommunen har varit och är fortfarande duktig på att få fram hyres- och bostadsrätter. Däremot måste kommunen bli bättre på att få fram villor och småhus. Vi vill satsa på att öka byggandet av dessa, både inne i tätorten, men också på landsbygden.

Digitala verktyg skapar nya möjligheter. För den som behöver bygglov, tillstånd eller annan service från kommunen ska kontakten vara enkel. Vi vill att Linköping ska ligga i framkant när det gäller digitala tjänster och verktyg som underlättar för företag och medborgarnas kontakter med kommunala myndigheter och verksamheter.

Linköping är Sveriges flyghuvudstad. Från Linköping når man en av Europas viktigaste flygplatser vilket binder samman Linköping med resten av världen. Det skapar stora möjligheter för Linköpings näringsliv men också för medborgarna att resa. För oss är det prioriterat att behålla och utveckla Linköpings flygplats med fler destinationer och hög kvalitet.