Ansvar och Ledarskap

I Moderaternas Linköping ges människor möjligheten att själva utforma sitt liv och förväntas också ta ansvar för sin livssituation.
Oavsett om boendet är i staden eller på landsbygden ska det finnas goda möjligheter att leva ett gott och självständigt liv. Detta åstadkommer
politiken främst genom att inte stå i vägen för den enskilda och genom att sträcka ut en hjälpande hand när det egna skyddsnätet inte räcker till.

Linköpings kommun har en stark ekonomi och välskötta kommunala bolag, men det kan vi inte ta för givet och resurserna
är inte obegränsade. För oss moderater är det avgörande att kunna prioritera det som är viktigt. Kommunens kärnverksamheter ska hålla en hög kvalitet för att Linköpingsborna ska kunna känna sig trygga med att deras barn har en skola som förmedlar kunskap och att äldreomsorgen tar väl hand om en när åldern tagit ut sin rätt. Med rätt prioriteringar och att ta ansvar för att skattepengar inte försvinner i ineffektiva verksamheter ser vi moderater utrymme för en skattesänkning under mandatperioden, samtidigt som vi säkrar hög kvalitet i kommunens viktiga verksamheter.

Den oroliga omvärld vi lever i ställer höga krav på kommunen. Moderaterna har under denna mandatperiod säkerställt viktig planering för och investeringar i vårt civila försvar. Vi vill ytterligare påskynda kommunens arbete med att investera i exempelvis reservkraft och matreserver för våra kommunala verksamheter. Vi vill också prioritera iordningsställande av kommunens utpekade trygghetspunkter för att få en bättre robusthet i det civila försvaret i Linköping.

Moderaterna tar ansvar för styret av Linköping. Vi har visat att vi kan leda kommunen även i kris. Under denna mandatperiod har vi tagit ansvar för ledningen under såväl Coronapandemi som gängkonflikt. Moderaterna är också samlingspartiet som kan prata med alla partier och bygga majoritet för moderat politik.

En röst på Moderaterna i höstens val är en röst för ordning och reda. Det är en röst på ett parti som tar ansvar och kan samla, oavsett läge.